Văn bản theo chủ đề: Văn bản hợp nhất
STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1 5/VBHN-BGDĐT 06/07/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Tải tập tin 1
2 3/VBHN-BGDĐT 27/05/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Tải tập tin 1
3 1/VBHN-BNV 02/05/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức Tải tập tin 1
4 2/VBHN-BNV 02/05/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tải tập tin 1
5 08/VBHN-BTC 22/04/2022 Văn bản hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Tải tập tin 1
6 07/VBHN-BTC 20/04/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm toán độc lập Tải tập tin 1
7 01/VBHN-TTCP 19/04/2022 Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng Tải tập tin 1