Văn bản theo chủ đề: Quyết định
STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1 840/QĐ-TTg 15/07/2022 Quyết định về Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam Tải tập tin 1
2 425/QĐ-BNV 02/06/2022 Quyết định về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương Tải tập tin 1
3 420/QĐ-BNV 02/06/2022 Quyết định về Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương Tải tập tin 1
4 421/QĐ-BNV 02/06/2022 Quyết định về Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương Tải tập tin 1
5 633/QĐ-TTg 23/05/2022 Quyết định phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 Tải tập tin 1
6 65-QĐ/TW 28/04/2022 Quy định về luân chuyển cán bộ Tải tập tin 1
7 338/QĐ-BNV 26/04/2022 Quyết định công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Tải tập tin 1