.
STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
8 08/2022/TT-BTTTT 30/06/2022 Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin Tải tập tin 1
9 2741/BGDĐT-KHTC 29/06/2022 Công văn 2741/BGDĐT-KHTC năm 2022 hướng dẫn thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt Tải tập tin 1
10 07/2022/QH15 16/06/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 Tải tập tin 1
11 06/2022/QH15 15/06/2022 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 Tải tập tin 1
12 38/2022/NĐ-CP 12/06/2022 Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Tải tập tin 1
13 09/2022/TT-BGDĐT 06/06/2022 Thông tư quy định về Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học Tải tập tin 1
14 423/QĐ-BNV 02/06/2022 Quyết định về ChÆ°Æ¡ng trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tÆ°Æ¡ng đương Tải tập tin 1