STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
15 425/QĐ-BNV 02/06/2022 Quyết định về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương Tải tập tin 1
16 420/QĐ-BNV 02/06/2022 Quyết định về Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương Tải tập tin 1
17 421/QĐ-BNV 02/06/2022 Quyết định về Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương Tải tập tin 1
18 06/CT-TTg 27/05/2022 Chỉ thị tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 Tải tập tin 1
19 3/VBHN-BGDĐT 27/05/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Tải tập tin 1
20 633/QĐ-TTg 23/05/2022 Quyết định phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 Tải tập tin 1
21 07/2022/TT-BGDĐT 23/05/2022 Thông tư quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục Tải tập tin 1