.
STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
246 47/2005/QH11 14/06/2005 Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005 Tải tập tin 1
247 68/2000/NĐ-CP 17/11/2000 Nghị định của Chính phủ số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp Tải tập tin 1
248 1121/1997/QĐ-TTg 23/12/1997 Quyết định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập Tải tập tin 1