Thư mời viết bài Hội Thảo

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”

Thứ năm - 19/05/2022 22:38
Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” do Trường Đại học Thương mại phối hợp với Học viện Viettel và một số đối tác nước ngoài đồng tổ chức.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” do Trường Đại học Thương mại phối hợp với Học viện Viettel và một số đối tác nước ngoài đồng tổ chức.
I. Mục đích của Hội thảo
Mục đích của Hội thảo nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi học thuật và chia sẻ tri thức từ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý về vấn đề chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, giáo dục,...
II. Nội dung của Hội thảo
Bài viết của Hội thảo tập trung vào các nội dung sau:
(1) Các vấn đề lý luận, thực tiễn về chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 trên thế giới và ở Việt Nam;
(2) Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số và bài học cho Việt Nam;
(3) Tác động của chuyển đổi số đến các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, giáo dục… ở Việt Nam;
(4) Thực trạng, giải pháp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, giáo dục… tại Việt Nam;
(5) Cơ chế, chính sách cho chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, giáo dục… tại Việt Nam;
(6) Các nội dung có liên quan khác.
III. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo
1. Thời gian tổ chức: Ngày 29 tháng 9 năm 2022
2. Địa điểm: Trường Đại học Thương mại
IV. Ngôn ngữ, quy định hình thức, thời hạn và địa chỉ nhận bài viết
1. Ngôn ngữ và quy định hình thức bài viết: Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh trên file word, độ dài không quá 10.000 từ. Các bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế có chỉ số ISBN. (Quy định trình bày bài viết xem phụ lục đính kèm)
2. Thời hạn và địa chỉ nhận bài viết:
- Hạn nhận bài viết: Trước ngày 1tháng 8 năm 2022
Kết quả thẩm định bài viết: Ngày 22 tháng 8 năm 2022
- Địa chỉ nhận bài viết: Bài viết gửi qua email theo địa chỉ: khoahoc@tmu.edu.vn
3. Lệ phí đăng kỷ yếu Hội thảo: 1.000.000 đồng/ bài viết
(Các nhà khoa học công tác tại các đơn vị đồng tổ chức có bài viết đăng kỷ yếu Hội thảo không phải đóng lệ phí.)
Bài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng trong kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.
         * Lưu ý: Các bài viết gửi tham dự Hội thảo sẽ không được chấp nhận nếu thiếu phần tên bài và nội dung tóm tắt (bao gồm cả từ khóa) dịch sang tiếng Anh (Việt) và ngược lại.
         Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ Ban thư ký Hội thảo:
ThS. Đinh Thị Việt Hà – Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Thương mại
ĐT: 0936.399.288; Email: khoahoc@tmu.edu.vn
         Trường Đại học Thương mại trân trọng thông báo và rất mong các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và gửi bài để Hội thảo thành công tốt đẹp.
Trân trọng!
 


File đính kèm
Tập tin 1: thu-moi-viet-bai-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-teviettel.pdf
Tập tin 2: thong-bao-thu-moi-viet-bai-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-teviettel.pdf
Tập tin 3: format-hoi-thao-quoc-te.docx
, . : 60