Đào tạo & Hỗ trợ

Thông báo V/v Hướng dẫn sinh viên đăng ký bầu cử ở nơi cư trú

Thứ hai - 17/05/2021 23:31
Thông báo V/v Hướng dẫn sinh viên đăng ký bầu cử ở nơi cư trú
Thực hiện văn bản số 101/UBBC-NV, ngày 12/5/2021 của Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội “về việc rà soát cử tri là học sinh, sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội” và công văn số 896-CV/ĐUK ngày 12/5/2021 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc “Hướng dẫn sinh viên đăng ký bầu cử tại nơi cư trú”, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 ở trong nước cũng như trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu viên chức và người học trong trường không lơ là, chủ quan trước dịch bệnh, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vừa chống dịch, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, Ban Giám hiệu yêu cầu: 

-    Các Khoa quản lý sinh viên, Viện Hợp tác Quốc tế, Phòng Quản lý Sau đại học rà soát, hướng dẫn người học đăng ký danh sách cử tri tại nơi cư trú và nắm bắt tình hình thực hiện bầu cử của người học.

-    Ban Quản lý Khu Nội trú sinh viên: Rà soát số lượng sinh viên hiện đang tạm trú tại Khu Nội trú; Lập danh sách xóa tên cử tri đối với sinh viên đã trở về nơi thường trú, đồng thời hướng dẫn các sinh viên hiện đang tạm trú tại Khu Nội trú đăng ký (bổ sung) danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu thuộc Phường Mai Dịch. 

-    Phòng Đối ngoại và Truyền thông thực hiện thông tin tuyên truyền về bầu cử theo Quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và các văn bản của Nhà trường. 

 
IMG 0001
, . : 60