Sự kiện

Xem tất cả
Hội nghị đối thoại giữa đại diện các lớp sinh viên với Hiệu trưởng 8h00 sáng ngày 7/12/2022, tại cả hai cơ sở Hà Nội và Hà Nam, Trường Đại học Thương mại tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đại diện các lớp sinh viên với Hiệu trưởng.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022

Năm 2022, trường Đại học Thương mại dự kiến tuyển sinh hệ Đại học chính quy ở 05 khối ngành với 23 ngành đào tạo.

Xem thêm

TMU và những con số nổi bật

Trường Đại học Thương mại (tên tiếng Anh: Thuongmai University, tên giao dịch quốc tế viết tắt: TMU) là trường đại học công lập trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0 Năm thành lập
0 Ngành đào tạo
0 Quy mô sinh viên
01 Phân hiệu tại Hà Nam
0 Chuyên Gia Quốc Tế
Kế thừa truyền thống và nền tảng, để hoàn thành một mục tiêu trước năm 2025 đưa trường Đại học Thương mại trở thành một trong những trường đào tạo  tốt nhất về chuyên ngành Kinh Tế và đến năm 2030 với mục tiêu có thứ hạng  hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

PGS.TS Nguyễn Hoàng

Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại

Đối tác

Liên hệ

Để được tư vấn
chương trình tuyển sinh

Điện thoại: (024) 3764 3219 Fax: (024) 37643228 Email: mail@tmu.edu.vn