TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024

Năm 2024, trường Đại học Thương mại tuyển sinh 38 chương trình đào tạo hệ chính quy. Trong đó, có 27 chương trình đào tạo chuẩn, 08 chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP và 03 chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp.

Xem thêm

TMU và những con số nổi bật

Trường Đại học Thương mại (tên tiếng Anh: Thuongmai University, tên giao dịch quốc tế viết tắt: TMU) là trường đại học công lập trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0 Năm thành lập
0 Chuyên ngành đào tạo
0 Quy mô sinh viên
0 Phân hiệu tại Hà Nam
0 Chuyên Gia Quốc Tế
Trường Đại học Thương mại chúng tôi tự hào là trường đại học 5 sao theo đánh giá xếp hạng UPM - hệ thống xếp hạng đối sánh về mức độ xuất sắc của chất lượng giáo dục, đang có hơn 100 cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo của 8 quốc gia - Hoa Kỳ , Thái Lan, Philippines, Indonesia, Myanmar, Brunei, Đài Loan và Việt Nam tham gia. Đây là khởi đầu cho giai đoạn Trường Đại học Thương mại tuyên bố, thực hiện tầm nhìn và sứ mạng mới theo định hướng Đổi mới sáng tạo; Hội nhập và Phát triển bền vững trong khu vực châu Á.

Liên hệ

Để được tư vấn
chương trình tuyển sinh

Điện thoại: (024) 3764 3219 Fax: (024) 37643228 Email: mail@tmu.edu.vn